Hinnasto

Erillislaskutusten hinnasto 2016

sisältää arvonlisäveroa 24%

Tilaajalta peritään

Isännöitsijäntodistus  90,00 €

 - sisältää tilinpäätöksen ja talousarvion

edellisen postitus 4,00 €

yhtiöjärjestys 10,00 €

pohjapiirros 10,00 €

muut liitteet (€ /sivu) 0,60 €

Lainaosuuksien erillislaskelma 25,00 €

Energiatodistus ( erikseen tilattuna ) 10,00 €

Toimeksiantajalta peritään

Kokouspalkkio

enintään 2 tuntia (klo 16.00-09.00)  70,00 €
yli 2 tuntia, alkava tunti 50,00 €

Huoneistokohtaisen mittauksen laskutus ja
maksun valvonta (€ / mittari / kerta)  6,00 €

Esitäytetyt pankkisiirrot 0,60 €

Perintä- ja korkopankkisiirrot 6,00 €

Tilinpäätöksen sitominen 18,00 €

ATK-paperikulut ( € /vuosi)

            alle 15 huoneistoa 65,00 €

            15-30 huoneistoa 100,00 €

            31-50 huoneistoa 130,00 €

            yli 50 huoneistoa 150,00 €

            Valokopiot toimistossa 0,60 €

Haastehakemus 200,00 €

Hallintaanottomenettely 285,00 €

Häädön toimeenpano 285,00 €

Viestintä palvelu, vuosimaksu ( + kopiokulu) 250,00 €

Toimistopalvelut erillistehtävissä (€ /tunti)

avustavat toimistotyöt 50,00 €

kirjanpitotyöt 55,00 €

tilinpäätös- ,vero- ,yms asiantuntijapalvelu 55,00 €

hallinnon asiantuntijapalvelu 65,00 €

Vuokraustoimenpiteet, 1 kk:n vuokra                                                                       

Yhtiöjärjestysmuutos 350,00 €

Panttikirjojen hakeminen 170,00 €

Osakkeenomistajan muutostyöstä aiheutuneet toimenpiteet

Osakkeenomistajan muutostyöasian valmistelu 30,00 €

- osakkaan avustaminen muutostyöilmoituksen kokoamisessa

- muutostyöesityksen valmistelu ja tekeminen hallitukselle

Viranomaislupa-anomuksen laadinta ja kokoaminen 50,00 €

Viranomaislupamenettelyyn osallistuminen ja luvan hakeminen 50,00 €

 

Hallituksen kokous/yhtiökokous                                                           

Muutostöiden aiheuttama tarkastus- ja valvontakäynti  40,00 €/käynti

- huoneistokatselmus

- viranomaisluvan edellyttämät katselmukset

ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä veloitetaan kulujen mukaisesti

muutostyöasiakirjojen dokumentointi ja arkistointi 20,00 €

Peruskorjaushankkeiden projektinhoitopalkkio

Urakkasumma 
Palkkio %   
Palkkio %   

8 000 - 25 000
3,50%
280,00

25 000 - 50 000
2,00%
500,00

50 000 - 85 000
1,50%
750,00

85 000 - 150 000
1,00%
850,00

150 000 - 300 000
0,85%
1 275,00

300 000 ->
0,60%
1 800,00

Palkkio lasketaan urakan kokonaissummasta lisätöineen lukuun ottamatta suunnittelu- ja yleiskuluja

Verottajalle tehtävästä lakisääteisestä urakkailmoituksesta peritään urakan aikana 120,00 €/kk.