Pieksämäen
Isännöintitoimi Oy

Taloyhtiön sivut

Kirjaudu taloyhtiösi kotisivuille yllä olevasta linkistä. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia, tarvitset tunnistautumista varten pankki- tai mobiilitunnukset.

Taloyhtiön järjestyssäännöt

Jokaisella taloyhtiöllä on vahvistetut järjestyssäännöt.
Järjestyssäännöillä pyritään helpottamaan asukkaiden jokapäiväistä kanssakäymistä ja asumista taloyhtiössä.

Yhtiön järjestyssäännöt on hyvä palauttaa mieliin säännöllisin väliajoin. Säilyttäkää järjestyssäännöt huoneistossa ja jos muutatte, jättäkää ne näkyvälle paikalle seuraavalle asukkaalle. Mikäli, ette ole saaneet yhtiönne järjestyssääntöjä saatte ne taloyhtiönne isännöitsijältä.

Yleisimmin järjestyssäännöissä olevia lausekkeita:

Porrashuoneen siisteys ja asukkaiden viihtyvyys sekä paloturvallisuus edellyttävät

–  että yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty
–  että alkoholin häiriöitä aiheuttava nauttiminen
yhteisissä tiloissa on kielletty
–  että yhteisissä tiloissa noudatetaan yleistä
siisteyttä ja järjestystä
–  että porrashuoneessa liikutaan meluttomasti
–  ettei porrashuoneessa oleskella tarpeetto-
masti
–  ettei huoneistoja tuuleteta porraskäytävään
–  ettei vaatteita pölytetä eikä harjata porras-
huoneessa
–  ettei porrashuoneessa säilytetä mitään tava-
roita (urheiluvälineitä, lastenvaunuja tms.)

Säilytä tavarasi niille varatuissa varastotiloissa. Säilytä urheiluvälinevarastossa vain kulumassa olevan urheilukauden välineitä.

Vie roskat niille varattuihin paikkoihin.

Älä vahingoita nurmikoita ja istutuksia.

Ilmoita ilkivallasta tai järjestyshäiriöistä.

Kiinteistön alueella on ilotulitteiden käyttö naapureita häiritsevästi kielletty.

Kiinteistön alueella ei saa kantaa verhoamatonta ampuma-, terä- tai muuta asetta.

Lomakkeet

Osakkaan muutostyöilmoitus (pdf-lomake).

Lataa tästä pdf-muotoinen lomake omalle koneellesi. Täytä lomake, tulosta tai tallenna ja lähetä sähköpostilla isännöitsijälle.