Pieksämäen
Isännöintitoimi Oy

Taloyhtiön sivut

Kirjaudu taloyhtiösi kotisivuille yllä olevasta linkistä. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia, tarvitset tunnistautumista varten pankki- tai mobiilitunnukset.

Erillislaskutusten hinnasto 2024

sisältää arvonlisäveroa 24%

 

Tilaajalta peritään

Isännöitsijäntodistus  100,00 €

 – sisältää tilinpäätöksen ja talousarvion

edellisen postitus 7,00 €

yhtiöjärjestys 15,00 €

pohjapiirros 15,00 € 

muut liitteet (€ /sivu) 0,70 €

Lainaosuuksien erillislaskelma 30,00 €

Energiatodistus ( erikseen tilattuna ) 15,00 €

 

Toimeksiantajalta peritään

Kokouspalkkio (8.30-15.30) 30,00 €/h

Kokouspalkkio (15.30-8.30) 90,00 €/h

Seuraava alkava tunti välillä  15.30-8.30 50 €/h 

Huoneistokohtaisen mittauksen laskutus ja
maksun valvonta (€ / mittari / kerta)  8,00 €

 Esitäytetyt pankkisiirrot 0,70 €

 Perintä- ja korkopankkisiirrot 12,00 €

 Tilinpäätöksen sitominen 50,00 €

 ATK-paperikulut ( € /vuosi)

             alle 15 huoneistoa 100,00 €

             15-30 huoneistoa 150,00 €

             31-50 huoneistoa 200,00 €

             yli 50 huoneistoa 250,00 €

             Valokopiot toimistossa 0,70 €

Haastehakemus 300,00 €

Hallintaanottomenettely 300,00 €

            Haltuunotetun huoneiston edunvalvonta 20,00 €/kk          

 Häädön toimeenpano 300,00 €

Maanmittauslaitoksen siirtopalvelu 0,50 €/kk/huoneisto

Maanmittauksen ilmoittama rekisterimerkintä 15,00 €/huoneisto

 

Toimistopalvelut erillistehtävissä (€ /tunti)

avustavat toimistotyöt (mm. osakerekisterin vieminen)  80,00 € 

kirjanpitotyöt 80,00 € 

tilinpäätös-, vero-, yms. asiantuntijapalvelu 90,00 € 

hallinnon asiantuntijapalvelu 90,00 € 

Vuokraustoimenpiteet, 1 kk:n vuokra                                                           

 Yhtiöjärjestyksenmuutos 500,00 €

 Panttikirjojen hakeminen 200,00 €

Huoneistotieto.fi- palvelu 20,00 kk

– Sähköinen allekirjoitus Huoneistotieto.fi- palvelussa 2,00 kpl

– Pankkituonnistautuminen Huoneistotieto.fi palvelussa 2,00 kpl

 

Osakkeenomistajan muutostyöstä aiheutuneet toimenpiteet

 Osakkeenomistajan muutostyöasian valmistelu 50,00 €

 – osakkaan avustaminen muutostyöilmoituksen kokoamisessa

 – muutostyöesityksen valmistelu ja tekeminen hallitukselle

 Viranomaislupa-anomuksen laadinta ja kokoaminen 75,00 €

 Viranomaislupamenettelyyn osallistuminen ja luvan hakeminen 75,00 €

  

Hallituksen kokous/yhtiökokous                                                           

 Muutostöiden aiheuttama tarkastus- ja valvontakäynti  60,00 €/käynti

 – huoneistokatselmus

 – viranomaisluvan edellyttämät katselmukset

 ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä veloitetaan kulujen mukaisesti

 muutostyöasiakirjojen dokumentointi ja arkistointi 40,00 €

 Peruskorjaushankkeiden projektinhoitopalkkio

Urakkasumma     Palkkio %    Palkkio € (alaraja)    
8 000 - 25 000   4,00%     320,00
25 000 - 50 000   3,00%     750,00
50 000 - 85 000   2,00%    1 000,00
85 000 - 150 000  1,50%    1 250,00
150 000 - 300 000  1,00%    1 500,00
300 000 ->     0,85%    2 550,00

 Palkkio lasketaan urakan kokonaissummasta lisätöineen lukuun ottamatta suunnittelu- ja yleiskuluja

Verottajalle tehtävästä lakisääteisestä urakkailmoituksesta peritään urakan aikana 150,00 €/kk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verottajalle tehtävästä lakisääteisestä urakkailmoituksesta peritään urakan aikana 150,00 €/kk.

Verottajalle tehtävästä lakisääteisestä urakkailmoituksesta peritään urakan aikana 120,00 €/kk.