Pieksämäen
Isännöintitoimi Oy

Taloyhtiön sivut

Kirjaudu taloyhtiösi kotisivuille yllä olevasta linkistä. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia saat ne isännöintitoimistosta.

Erillislaskutusten hinnasto 2020

sisältää arvonlisäveroa 24%

Tilaajalta peritään

Isännöitsijäntodistus  90,00 €

 – sisältää tilinpäätöksen ja talousarvion

edellisen postitus 4,00 €

yhtiöjärjestys 10,00 €

pohjapiirros 10,00 €

muut liitteet (€ /sivu) 0,60 €

Lainaosuuksien erillislaskelma 25,00 €

Energiatodistus ( erikseen tilattuna ) 10,00 €

Toimeksiantajalta peritään

Kokouspalkkio

enintään 2 tuntia (klo 15.30-8.30)  90,00 €
yli 2 tuntia, alkava tunti 50,00 €

Huoneistokohtaisen mittauksen laskutus ja
maksun valvonta (€ / mittari / kerta)  6,00 €

Esitäytetyt pankkisiirrot 0,60 €

Perintä- ja korkopankkisiirrot 6,00 €

Tilinpäätöksen sitominen 20,00 €

ATK-paperikulut ( € /vuosi)

            alle 15 huoneistoa 65,00 €

            15-30 huoneistoa 100,00 €

            31-50 huoneistoa 130,00 €

            yli 50 huoneistoa 150,00 €

            Valokopiot toimistossa 0,60 €

Haastehakemus 350,00 €

Hallintaanottomenettely 285,00 €

Häädön toimeenpano 285,00 €

Viestintä palvelu, vuosimaksu ( + kopiokulu) 250,00 €

Toimistopalvelut erillistehtävissä (€ /tunti)

avustavat toimistotyöt 55,00 €

kirjanpitotyöt 60,00 €

tilinpäätös- ,vero- ,yms asiantuntijapalvelu 55,00 €

hallinnon asiantuntijapalvelu 65,00 €

Vuokraustoimenpiteet, 1 kk:n vuokra                                                                       

Yhtiöjärjestysmuutos 350,00 €

Panttikirjojen hakeminen 170,00 €

Osakkeenomistajan muutostyöstä aiheutuneet toimenpiteet

Osakkeenomistajan muutostyöasian valmistelu 30,00 €

– osakkaan avustaminen muutostyöilmoituksen kokoamisessa

– muutostyöesityksen valmistelu ja tekeminen hallitukselle

Viranomaislupa-anomuksen laadinta ja kokoaminen 50,00 €

Viranomaislupamenettelyyn osallistuminen ja luvan hakeminen 50,00 €

Hallituksen kokous/yhtiökokous                                                           

Muutostöiden aiheuttama tarkastus- ja valvontakäynti  40,00 €/käynti

– huoneistokatselmus

– viranomaisluvan edellyttämät katselmukset

ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä veloitetaan kulujen mukaisesti

muutostyöasiakirjojen dokumentointi ja arkistointi 20,00 €

Peruskorjaushankkeiden projektinhoitopalkkio 
Urakkasumma     Palkkio %    Palkkio %    
8 000 - 25 000   3,50%    280,00
25 000 - 50 000   2,00%    500,00
50 000 - 85 000   1,50%    750,00
85 000 - 150 000  1,00%    850,00
150 000 - 300 000  0,85%   1 275,00
300 000 ->     0,60%   1 800,00

Palkkio lasketaan urakan kokonaissummasta lisätöineen lukuun ottamatta suunnittelu- ja yleiskuluja

Verottajalle tehtävästä lakisääteisestä urakkailmoituksesta peritään urakan aikana 120,00 €/kk.