Pieksämäen
Isännöintitoimi Oy

Taloyhtiön sivut

Kirjaudu taloyhtiösi kotisivuille yllä olevasta linkistä. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia, tarvitset tunnistautumista varten pankki- tai mobiilitunnukset.

Asiantuntevaa ja palvelevaa isännöintiä

kokemuksen tuomalla ammattitaidolla.

TARJOUSPYYNTÖ

Jätä taloyhtiösi tarjouspyyntö tästä

ISÄNNÖITSIJÄLLE

Jätä viesti suoraan lomakkeella

VIKAILMOITUS

Jätä vikailmoitus tai korjausilmoitus

MUUTOSTYÖILMOITUS

Jätä tästä huoneiston muutostyöilmoitus

OSAKKAAN MUUTOS

Maanmittauslaitokselle yhteystiedot

AJAN VARAUS

Varaa aikasi asiakaspalveluumme

Uutisia ja ajankohtaista tietoa asumiseen liittyen.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

MITÄ PITÄÄ HUOMIOIDA, JOS TALOYHTIÖN EDUSTAJAN ON TARVE PÄÄSTÄ SISÄÄN OSAKEHUONEISTOON?
Lakikysymykset
Julkaistu: 7.11.2023
Kuka voi mennä sisään huoneistoon? Entä kuinka paljon aikaisemmin käynnistä on ilmoitettava?

Asukkaan lisäksi taloyhtiön edustajalla on tietyissä tilanteissa pääsy osakehuoneistoon, kun se on tarpeen osakehuoneiston kunnon tai hoidon valvomiseksi tai osakehuoneistossa suoritettavan kunnossapito- tai muutostyön suorittamiseksi tai valvomiseksi.

Yhtiön edustajana voi olla hallituksen jäsen tai isännöitsijä. Sama oikeus on hallituksen tai isännöitsijän valtuuttamalla henkilöllä, kuten yhtiön käyttämän huoltoyhtiön työntekijällä.

Hallituksen jäsenen oikeudet perustuvat hallituksen päätöksiin, eikä yksittäinen jäsen voi mennä huoneistoon ilman hallituksen hyväksyntää.

Yhtiön edustajan käynnistä osakehuoneistoon on sovittava lähtökohtaisesti osakkaan ja huoneiston asukkaan kanssa.

Yhtiön edustajan käynnistä osakehuoneistoon on sovittava lähtökohtaisesti osakkaan ja huoneiston asukkaan kanssa. Mikäli huoneiston osakasta tai asukasta ei tavoiteta, käyntiajankohdasta ei päästä sopuun tai asia muuten niin vaatii, yhtiön edustajan on ilmoitettava ajankohta, jolloin huoneistossa tullaan käymään.

Laissa ei ole määritelty ilmoittamisajan pituutta. Käytännössä 1−2 viikkoa on pidetty riittävänä ilmoitusaikana, jos asia ei ole kiireellinen.

Yleinen käytäntö on, että huoltoyhtiön edustaja toimit[taa huoneistokäynnistä tiedotteen, jossa kerrotaan myös mitä tarkoitusta varten käynti järjestetään. Tiedotteessa tulisi ilmoittaa päivä ja kellonaika tai aikaväli, jolloin huoneistossa tullaan käymään sekä huoneistossa käyvän tahon yhteystiedot.

Käynnistä tulee jättää asuntoon viesti, jos asukas ei ole paikalla.

Käynnistä tulee jättää asuntoon viesti, jos asukas ei ole paikalla. Viestissä tulee kertoa henkilö, joka huoneistossa on käynyt sekä milloin käynti on toteutettu ja mistä syystä.

Lain lähtökohtana on, että osakas tai asukas ei voi estää välttämätöntä pääsyä osakehuoneistoon esimerkiksi vetoamalla kotirauhaan. Jos osakas tai asukas aktiivisesti kieltäytyy päästämästä siihen oikeutettuja huoneistoon, nämä voivat turvautua poliisin virka-apuun.

Kiireellisissä tapauksissa, kuten tulipalossa tai vesivahinkotilanteessa, huoneistoon voidaan luonnollisesti mennä ilmoittamatta, jopa murtautumalla, jos tilanne sitä vaati.

Kysymykseen vastasi: Lakimies Hanna Vieruaho, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
Kysymys on julkaistu Isännöinti-lehdessä 5/2023
... Katso lisääNäytä vähemmän

TYÖ ISÄNNÖINNIN PARISSA ON MONIPUOLISTA JA MONIPUOLISTUU ENTISESTÄÄN TULEVAISUUDESSA – UUSIA TEKIJÖITÄ KUITENKIN TARVITAAN ELÄKÖITYVIEN TILALLE

Medialle
Julkaistu: 28.9.2023
Tuoreista Isännöinnin ammattilaiset -kyselytutkimuksen tuloksista selviää, että valtaosa alan ammattilaisista on tyytyväisiä työnsä sisältöön. Työssä pidetään erityisesti sen monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta. Myös vapaus ja itsenäisyys sekä työyhteisö ja kollegat nousevat esiin merkittävimpinä työn mielekkyyden taustalla olevina tekijöinä.

Työn monipuolisuus käy ilmi tarkasteltaessa isännöintityötä tekevien työajan jakautumista eri tehtäviin. Kontaktit asiakasyhtiöiden hallitusten, osakkaiden ja asukkaiden kanssa vievät eniten aikaa. Näiden kontaktien osuus kokonaistyöajasta on kuitenkin ainoastaan 28 %, mikä kertoo siitä, että työhön liittyy valtavasti muutakin. Myös muun muassa hallinnollisiin kokouksiin kuluu runsaasti aikaa (19 %), sillä ne työllistävät osallistumisen lisäksi myös valmistelun ja pöytäkirjojen teon muodossa.

Ala kaipaa lisää uusia tekijöitä

Asunto-osakeyhtiöiden määrä Suomessa on viime vuosina kasvanut vuosi vuodelta, mikä johtuu pääasiassa uudistuotannon määrästä ja kaupungistumisesta. Tällä hetkellä asunto-osakeyhtiöitä on kaupparekisterissä 91 568.

– Vaikka asuinrakennusten uudistuotanto elää tällä hetkellä uusien aloitusten osalta jääkautta, ei tarve uusille asunnoille Suomen suurissa kasvavissa kaupungeissa ole katoamassa minnekään. Ennusteiden mukaan kaupungistuminen Suomessa jatkuu. Suuriin kaupunkeihin ja niiden läheisyyteen suuntaa uusia asukkaita niin muualta Suomesta kuin ulkomailtakin. Uusia isännöitäviä taloyhtiöitä syntyy jatkossakin., kommentoi Isännöintiliiton tietoasiantuntija Olli Rekonen.

Myös isännöinnin parissa työtä tekevät jakavat näkemyksen siitä, että töitä riittää jatkossakin. Isännöinnin ammattilaiset -tutkimuksen tuloksista selviää, että yli 90 % alalla työskentelevistä ammattilaisista pitää isännöintialan työllisyysnäkymiä hyvinä. Osuus on kasvanut tutkimuksen edellisestä toistosta vuonna 2020.

– Erittäin hyvä työllisyysnäkymä kertoo tietenkin myös siitä, että alalle kaivataan uusia tekijöitä, kertoo Rekonen.

Moni alan ammattilainen on jäämässä lähivuosina eläkkeelle, joten työpaikkoja vapautuu runsaasti uusille halukkaille. Erityisesti nuoria kaivataan alalle lisää. Alan ammattilaiset ovat keskimäärin 50-vuotiaita. Joka neljäs on yli 57-vuotias.

Ansiotaso alalla vaihtelee riippuen työnkuvasta. Kaikkien työnkuvien osalta palkat ovat keskimäärin kuitenkin nousseet viime vuosien aikana. Isännöitsijän työtä tekevän mediaanivuosiansio on tällä hetkellä 49 800 euroa. Kuukausitasolla tämä tarkoittaa 4 150 euron tienestiä.

Tulevaisuuden isännöitsijöiltä tarvitaan uudenlaisia taitoja
Isännöinti tulee toimialana tulevaisuudessa eriytymään yhteiskunnan mukana. Eri puolilla Suomea tarvitaan jatkossa erityyppisiä isännöinnin työkalupakkeja. Kasvukeskuksissa täytyy keskittyä nykyistä enemmän monikielisen ja monikulttuurisen asumisen edistämiseen. Esimerkiksi Helsingissä tulee ennusteiden valossa olemaan yhä useampia taloyhtiöitä, joiden asukkaista merkittävä osa puhuu äidinkielenään muita kieliä kuin Suomea. Tällöin taloyhtiön viestinnässä voidaan tarvita suomen lisäksi englantia ja esimerkiksi kuvitusta asukkaiden ohjeistamiseen ja arjen ristiriitojen ennaltaehkäisyyn.

– Laadukkaan isännöinnin kilpailuvalttina tällaisissa taloyhtiöissä on tulevaisuudessa osata avoimin mielin palvella erikielisiä ja eritaustaisia asiakkaita heidän tarvitsemallaan tavalla, Rekonen sanoo.

Kaukana suurista kaupungeista sijaitsevilla muuttotappiopaikkakunnilla taloyhtiöiden väki puolestaan ikääntyy ja vähenee. Näillä alueilla on yhä enemmän taloyhtiöitä, joissa pitäisi suurten peruskorjausten sijasta pohtia koko yhtiön alasajoa. Syrjäseuduilla korostuvat myös vanhenevan väestön tarpeet: tuen tarve kotona asumiselle, kotihoidon ja esteettömyyden tarve.

– Muuttotappiopaikkakunnalla voi siis menestyä tulevaisuudessa sellainen isännöintiyritys, joka osaa palvella erityisen hyvin seniorien asumistarpeita ja hoitaa tarvittaessa myös taloyhtiön hallitun alasajon ja ohjaa osakkaat esimerkiksi yhteistyössä kunnan kanssa laadukkaan ARA-asumisen pariin, kertoo Rekonen.

Digitalisaatio ja uudet teknologiset ratkaisut taas vaikuttavat isännöintiin niin suurissa kaupungeissa kuin muuallakin Suomessa. Tulevaisuudessa isännöintialallakin tullaan hyödyntämään nykyistä enemmän esimerkiksi tekoälyä, asiakaspalvelurobotiikkaa ja ohjelmia, joilla luoda ennustavaa raportointia johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Isännöinnin työtä asiantuntijana teknologia ei kuitenkaan korvaa. Taloyhtiöissä tarvitaan jatkossakin henkilöä johtamaan, viestimään, selvittelemään ja ennen kaikkea kohtaamaan ihmiset ihmisenä. Työssä menestyminen vaatii tulevaisuudessa kuitenkin taitoa hyödyntää uudenlaisia teknologisia ratkaisuja.

– Jos haastava ja monipuolinen asiantuntijatyö taloyhtiömaailmassa kiinnostaa, nyt on oivallinen hetki hypätä isännöinnin kelkkaan. Kuten yhteiskunta laajemminkin, myös isännöintiala elää tällä hetkellä murroksessa. Uutta teknologiaa otetaan vauhdilla käyttöön ja taloyhtiöiden eriytyvät tarpeet tuovat jatkuvasti uusia pohdittavia kysymyksiä isännöintialan ammattilaisten ratkaistaviksi. Samaan aikaan isännöinti kuitenkin tarjoaa ihmiselle varsin vakaan työpaikan. Isännöintiä tarvitaan jatkuvasti suhdannetilanteesta riippumatta, kiteyttää Rekonen.

Tutkimus tehtiin kesän 2023 aikana ja vastaajia oli yli 500 isännöitsijää.

Lisätietoja ja tutkimusaineisto:
Isännönöinnin ammattilaiset 2023 >>
Isännöintiliiton toimialakatsaus 2023 >>
... Katso lisääNäytä vähemmän

TYÖ ISÄNNÖINNIN PARISSA ON MONIPUOLISTA JA MONIPUOLISTUU ENTISESTÄÄN TULEVAISUUDESSA – UUSIA TEKIJÖITÄ KUITENKIN TARVITAAN ELÄKÖITYVIEN TILALLE

Medialle
Julkaistu: 28.9.2023
Tuoreista Isännöinnin ammattilaiset -kyselytutkimuksen tuloksista selviää, että valtaosa alan ammattilaisista on tyytyväisiä työnsä sisältöön. Työssä pidetään erityisesti sen monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta. Myös vapaus ja itsenäisyys sekä työyhteisö ja kollegat nousevat esiin merkittävimpinä työn mielekkyyden taustalla olevina tekijöinä.

Työn monipuolisuus käy ilmi tarkasteltaessa isännöintityötä tekevien työajan jakautumista eri tehtäviin. Kontaktit asiakasyhtiöiden hallitusten, osakkaiden ja asukkaiden kanssa vievät eniten aikaa. Näiden kontaktien osuus kokonaistyöajasta on kuitenkin ainoastaan 28 %, mikä kertoo siitä, että työhön liittyy valtavasti muutakin. Myös muun muassa hallinnollisiin kokouksiin kuluu runsaasti aikaa (19 %), sillä ne työllistävät osallistumisen lisäksi myös valmistelun ja pöytäkirjojen teon muodossa.

Ala kaipaa lisää uusia tekijöitä

Asunto-osakeyhtiöiden määrä Suomessa on viime vuosina kasvanut vuosi vuodelta, mikä johtuu pääasiassa uudistuotannon määrästä ja kaupungistumisesta. Tällä hetkellä asunto-osakeyhtiöitä on kaupparekisterissä 91 568.

–  Vaikka asuinrakennusten uudistuotanto elää tällä hetkellä uusien aloitusten osalta jääkautta, ei tarve uusille asunnoille Suomen suurissa kasvavissa kaupungeissa ole katoamassa minnekään. Ennusteiden mukaan kaupungistuminen Suomessa jatkuu. Suuriin kaupunkeihin ja niiden läheisyyteen suuntaa uusia asukkaita niin muualta Suomesta kuin ulkomailtakin. Uusia isännöitäviä taloyhtiöitä syntyy jatkossakin., kommentoi Isännöintiliiton tietoasiantuntija Olli Rekonen.

Myös isännöinnin parissa työtä tekevät jakavat näkemyksen siitä, että töitä riittää jatkossakin. Isännöinnin ammattilaiset -tutkimuksen tuloksista selviää, että yli 90 % alalla työskentelevistä ammattilaisista pitää isännöintialan työllisyysnäkymiä hyvinä. Osuus on kasvanut tutkimuksen edellisestä toistosta vuonna 2020.

–  Erittäin hyvä työllisyysnäkymä kertoo tietenkin myös siitä, että alalle kaivataan uusia tekijöitä, kertoo Rekonen.

Moni alan ammattilainen on jäämässä lähivuosina eläkkeelle, joten työpaikkoja vapautuu runsaasti uusille halukkaille. Erityisesti nuoria kaivataan alalle lisää. Alan ammattilaiset ovat keskimäärin 50-vuotiaita. Joka neljäs on yli 57-vuotias.

Ansiotaso alalla vaihtelee riippuen työnkuvasta. Kaikkien työnkuvien osalta palkat ovat keskimäärin kuitenkin nousseet viime vuosien aikana. Isännöitsijän työtä tekevän mediaanivuosiansio on tällä hetkellä 49 800 euroa. Kuukausitasolla tämä tarkoittaa 4 150 euron tienestiä.

Tulevaisuuden isännöitsijöiltä tarvitaan uudenlaisia taitoja
Isännöinti tulee toimialana tulevaisuudessa eriytymään yhteiskunnan mukana. Eri puolilla Suomea tarvitaan jatkossa erityyppisiä isännöinnin työkalupakkeja. Kasvukeskuksissa täytyy keskittyä nykyistä enemmän monikielisen ja monikulttuurisen asumisen edistämiseen. Esimerkiksi Helsingissä tulee ennusteiden valossa olemaan yhä useampia taloyhtiöitä, joiden asukkaista merkittävä osa puhuu äidinkielenään muita kieliä kuin Suomea. Tällöin taloyhtiön viestinnässä voidaan tarvita suomen lisäksi englantia ja esimerkiksi kuvitusta asukkaiden ohjeistamiseen ja arjen ristiriitojen ennaltaehkäisyyn.

–  Laadukkaan isännöinnin kilpailuvalttina tällaisissa taloyhtiöissä on tulevaisuudessa osata avoimin mielin palvella erikielisiä ja eritaustaisia asiakkaita heidän tarvitsemallaan tavalla, Rekonen sanoo.

Kaukana suurista kaupungeista sijaitsevilla muuttotappiopaikkakunnilla taloyhtiöiden väki puolestaan ikääntyy ja vähenee. Näillä alueilla on yhä enemmän taloyhtiöitä, joissa pitäisi suurten peruskorjausten sijasta pohtia koko yhtiön alasajoa. Syrjäseuduilla korostuvat myös vanhenevan väestön tarpeet: tuen tarve kotona asumiselle, kotihoidon ja esteettömyyden tarve.

–  Muuttotappiopaikkakunnalla voi siis menestyä tulevaisuudessa sellainen isännöintiyritys, joka osaa palvella erityisen hyvin seniorien asumistarpeita ja hoitaa tarvittaessa myös taloyhtiön hallitun alasajon ja ohjaa osakkaat esimerkiksi yhteistyössä kunnan kanssa laadukkaan ARA-asumisen pariin, kertoo Rekonen.

Digitalisaatio ja uudet teknologiset ratkaisut taas vaikuttavat isännöintiin niin suurissa kaupungeissa kuin muuallakin Suomessa. Tulevaisuudessa isännöintialallakin tullaan hyödyntämään nykyistä enemmän esimerkiksi tekoälyä, asiakaspalvelurobotiikkaa ja ohjelmia, joilla luoda ennustavaa raportointia johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Isännöinnin työtä asiantuntijana teknologia ei kuitenkaan korvaa. Taloyhtiöissä tarvitaan jatkossakin henkilöä johtamaan, viestimään, selvittelemään ja ennen kaikkea kohtaamaan ihmiset ihmisenä. Työssä menestyminen vaatii tulevaisuudessa kuitenkin taitoa hyödyntää uudenlaisia teknologisia ratkaisuja.

– Jos haastava ja monipuolinen asiantuntijatyö taloyhtiömaailmassa kiinnostaa, nyt on oivallinen hetki hypätä isännöinnin kelkkaan. Kuten yhteiskunta laajemminkin, myös isännöintiala elää tällä hetkellä murroksessa. Uutta teknologiaa otetaan vauhdilla käyttöön ja taloyhtiöiden eriytyvät tarpeet tuovat jatkuvasti uusia pohdittavia kysymyksiä isännöintialan ammattilaisten ratkaistaviksi. Samaan aikaan isännöinti kuitenkin tarjoaa ihmiselle varsin vakaan työpaikan. Isännöintiä tarvitaan jatkuvasti suhdannetilanteesta riippumatta, kiteyttää Rekonen.

Tutkimus tehtiin kesän 2023 aikana ja vastaajia oli yli 500 isännöitsijää.

Lisätietoja ja tutkimusaineisto:
Isännönöinnin ammattilaiset 2023 >>
Isännöintiliiton toimialakatsaus 2023 >>Image attachmentImage attachment
Lataa lisää
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

MITÄ PITÄÄ HUOMIOIDA, JOS TALOYHTIÖN EDUSTAJAN ON TARVE PÄÄSTÄ SISÄÄN OSAKEHUONEISTOON?
Lakikysymykset
Julkaistu: 7.11.2023
Kuka voi mennä sisään huoneistoon? Entä kuinka paljon aikaisemmin käynnistä on ilmoitettava?

Asukkaan lisäksi taloyhtiön edustajalla on tietyissä tilanteissa pääsy osakehuoneistoon, kun se on tarpeen osakehuoneiston kunnon tai hoidon valvomiseksi tai osakehuoneistossa suoritettavan kunnossapito- tai muutostyön suorittamiseksi tai valvomiseksi.

Yhtiön edustajana voi olla hallituksen jäsen tai isännöitsijä. Sama oikeus on hallituksen tai isännöitsijän valtuuttamalla henkilöllä, kuten yhtiön käyttämän huoltoyhtiön työntekijällä.

Hallituksen jäsenen oikeudet perustuvat hallituksen päätöksiin, eikä yksittäinen jäsen voi mennä huoneistoon ilman hallituksen hyväksyntää.

Yhtiön edustajan käynnistä osakehuoneistoon on sovittava lähtökohtaisesti osakkaan ja huoneiston asukkaan kanssa.

Yhtiön edustajan käynnistä osakehuoneistoon on sovittava lähtökohtaisesti osakkaan ja huoneiston asukkaan kanssa. Mikäli huoneiston osakasta tai asukasta ei tavoiteta, käyntiajankohdasta ei päästä sopuun tai asia muuten niin vaatii, yhtiön edustajan on ilmoitettava ajankohta, jolloin huoneistossa tullaan käymään.

Laissa ei ole määritelty ilmoittamisajan pituutta. Käytännössä 1−2 viikkoa on pidetty riittävänä ilmoitusaikana, jos asia ei ole kiireellinen.

Yleinen käytäntö on, että huoltoyhtiön edustaja toimit[taa huoneistokäynnistä tiedotteen, jossa kerrotaan myös mitä tarkoitusta varten käynti järjestetään. Tiedotteessa tulisi ilmoittaa päivä ja kellonaika tai aikaväli, jolloin huoneistossa tullaan käymään sekä huoneistossa käyvän tahon yhteystiedot.

Käynnistä tulee jättää asuntoon viesti, jos asukas ei ole paikalla.

Käynnistä tulee jättää asuntoon viesti, jos asukas ei ole paikalla. Viestissä tulee kertoa henkilö, joka huoneistossa on käynyt sekä milloin käynti on toteutettu ja mistä syystä.

Lain lähtökohtana on, että osakas tai asukas ei voi estää välttämätöntä pääsyä osakehuoneistoon esimerkiksi vetoamalla kotirauhaan. Jos osakas tai asukas aktiivisesti kieltäytyy päästämästä siihen oikeutettuja huoneistoon, nämä voivat turvautua poliisin virka-apuun.

Kiireellisissä tapauksissa, kuten tulipalossa tai vesivahinkotilanteessa, huoneistoon voidaan luonnollisesti mennä ilmoittamatta, jopa murtautumalla, jos tilanne sitä vaati.

Kysymykseen vastasi: Lakimies Hanna Vieruaho, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
Kysymys on julkaistu Isännöinti-lehdessä 5/2023
... Katso lisääNäytä vähemmän

TYÖ ISÄNNÖINNIN PARISSA ON MONIPUOLISTA JA MONIPUOLISTUU ENTISESTÄÄN TULEVAISUUDESSA – UUSIA TEKIJÖITÄ KUITENKIN TARVITAAN ELÄKÖITYVIEN TILALLE

Medialle
Julkaistu: 28.9.2023
Tuoreista Isännöinnin ammattilaiset -kyselytutkimuksen tuloksista selviää, että valtaosa alan ammattilaisista on tyytyväisiä työnsä sisältöön. Työssä pidetään erityisesti sen monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta. Myös vapaus ja itsenäisyys sekä työyhteisö ja kollegat nousevat esiin merkittävimpinä työn mielekkyyden taustalla olevina tekijöinä.

Työn monipuolisuus käy ilmi tarkasteltaessa isännöintityötä tekevien työajan jakautumista eri tehtäviin. Kontaktit asiakasyhtiöiden hallitusten, osakkaiden ja asukkaiden kanssa vievät eniten aikaa. Näiden kontaktien osuus kokonaistyöajasta on kuitenkin ainoastaan 28 %, mikä kertoo siitä, että työhön liittyy valtavasti muutakin. Myös muun muassa hallinnollisiin kokouksiin kuluu runsaasti aikaa (19 %), sillä ne työllistävät osallistumisen lisäksi myös valmistelun ja pöytäkirjojen teon muodossa.

Ala kaipaa lisää uusia tekijöitä

Asunto-osakeyhtiöiden määrä Suomessa on viime vuosina kasvanut vuosi vuodelta, mikä johtuu pääasiassa uudistuotannon määrästä ja kaupungistumisesta. Tällä hetkellä asunto-osakeyhtiöitä on kaupparekisterissä 91 568.

– Vaikka asuinrakennusten uudistuotanto elää tällä hetkellä uusien aloitusten osalta jääkautta, ei tarve uusille asunnoille Suomen suurissa kasvavissa kaupungeissa ole katoamassa minnekään. Ennusteiden mukaan kaupungistuminen Suomessa jatkuu. Suuriin kaupunkeihin ja niiden läheisyyteen suuntaa uusia asukkaita niin muualta Suomesta kuin ulkomailtakin. Uusia isännöitäviä taloyhtiöitä syntyy jatkossakin., kommentoi Isännöintiliiton tietoasiantuntija Olli Rekonen.

Myös isännöinnin parissa työtä tekevät jakavat näkemyksen siitä, että töitä riittää jatkossakin. Isännöinnin ammattilaiset -tutkimuksen tuloksista selviää, että yli 90 % alalla työskentelevistä ammattilaisista pitää isännöintialan työllisyysnäkymiä hyvinä. Osuus on kasvanut tutkimuksen edellisestä toistosta vuonna 2020.

– Erittäin hyvä työllisyysnäkymä kertoo tietenkin myös siitä, että alalle kaivataan uusia tekijöitä, kertoo Rekonen.

Moni alan ammattilainen on jäämässä lähivuosina eläkkeelle, joten työpaikkoja vapautuu runsaasti uusille halukkaille. Erityisesti nuoria kaivataan alalle lisää. Alan ammattilaiset ovat keskimäärin 50-vuotiaita. Joka neljäs on yli 57-vuotias.

Ansiotaso alalla vaihtelee riippuen työnkuvasta. Kaikkien työnkuvien osalta palkat ovat keskimäärin kuitenkin nousseet viime vuosien aikana. Isännöitsijän työtä tekevän mediaanivuosiansio on tällä hetkellä 49 800 euroa. Kuukausitasolla tämä tarkoittaa 4 150 euron tienestiä.

Tulevaisuuden isännöitsijöiltä tarvitaan uudenlaisia taitoja
Isännöinti tulee toimialana tulevaisuudessa eriytymään yhteiskunnan mukana. Eri puolilla Suomea tarvitaan jatkossa erityyppisiä isännöinnin työkalupakkeja. Kasvukeskuksissa täytyy keskittyä nykyistä enemmän monikielisen ja monikulttuurisen asumisen edistämiseen. Esimerkiksi Helsingissä tulee ennusteiden valossa olemaan yhä useampia taloyhtiöitä, joiden asukkaista merkittävä osa puhuu äidinkielenään muita kieliä kuin Suomea. Tällöin taloyhtiön viestinnässä voidaan tarvita suomen lisäksi englantia ja esimerkiksi kuvitusta asukkaiden ohjeistamiseen ja arjen ristiriitojen ennaltaehkäisyyn.

– Laadukkaan isännöinnin kilpailuvalttina tällaisissa taloyhtiöissä on tulevaisuudessa osata avoimin mielin palvella erikielisiä ja eritaustaisia asiakkaita heidän tarvitsemallaan tavalla, Rekonen sanoo.

Kaukana suurista kaupungeista sijaitsevilla muuttotappiopaikkakunnilla taloyhtiöiden väki puolestaan ikääntyy ja vähenee. Näillä alueilla on yhä enemmän taloyhtiöitä, joissa pitäisi suurten peruskorjausten sijasta pohtia koko yhtiön alasajoa. Syrjäseuduilla korostuvat myös vanhenevan väestön tarpeet: tuen tarve kotona asumiselle, kotihoidon ja esteettömyyden tarve.

– Muuttotappiopaikkakunnalla voi siis menestyä tulevaisuudessa sellainen isännöintiyritys, joka osaa palvella erityisen hyvin seniorien asumistarpeita ja hoitaa tarvittaessa myös taloyhtiön hallitun alasajon ja ohjaa osakkaat esimerkiksi yhteistyössä kunnan kanssa laadukkaan ARA-asumisen pariin, kertoo Rekonen.

Digitalisaatio ja uudet teknologiset ratkaisut taas vaikuttavat isännöintiin niin suurissa kaupungeissa kuin muuallakin Suomessa. Tulevaisuudessa isännöintialallakin tullaan hyödyntämään nykyistä enemmän esimerkiksi tekoälyä, asiakaspalvelurobotiikkaa ja ohjelmia, joilla luoda ennustavaa raportointia johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Isännöinnin työtä asiantuntijana teknologia ei kuitenkaan korvaa. Taloyhtiöissä tarvitaan jatkossakin henkilöä johtamaan, viestimään, selvittelemään ja ennen kaikkea kohtaamaan ihmiset ihmisenä. Työssä menestyminen vaatii tulevaisuudessa kuitenkin taitoa hyödyntää uudenlaisia teknologisia ratkaisuja.

– Jos haastava ja monipuolinen asiantuntijatyö taloyhtiömaailmassa kiinnostaa, nyt on oivallinen hetki hypätä isännöinnin kelkkaan. Kuten yhteiskunta laajemminkin, myös isännöintiala elää tällä hetkellä murroksessa. Uutta teknologiaa otetaan vauhdilla käyttöön ja taloyhtiöiden eriytyvät tarpeet tuovat jatkuvasti uusia pohdittavia kysymyksiä isännöintialan ammattilaisten ratkaistaviksi. Samaan aikaan isännöinti kuitenkin tarjoaa ihmiselle varsin vakaan työpaikan. Isännöintiä tarvitaan jatkuvasti suhdannetilanteesta riippumatta, kiteyttää Rekonen.

Tutkimus tehtiin kesän 2023 aikana ja vastaajia oli yli 500 isännöitsijää.

Lisätietoja ja tutkimusaineisto:
Isännönöinnin ammattilaiset 2023 >>
Isännöintiliiton toimialakatsaus 2023 >>
... Katso lisääNäytä vähemmän

TYÖ ISÄNNÖINNIN PARISSA ON MONIPUOLISTA JA MONIPUOLISTUU ENTISESTÄÄN TULEVAISUUDESSA – UUSIA TEKIJÖITÄ KUITENKIN TARVITAAN ELÄKÖITYVIEN TILALLE

Medialle
Julkaistu: 28.9.2023
Tuoreista Isännöinnin ammattilaiset -kyselytutkimuksen tuloksista selviää, että valtaosa alan ammattilaisista on tyytyväisiä työnsä sisältöön. Työssä pidetään erityisesti sen monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta. Myös vapaus ja itsenäisyys sekä työyhteisö ja kollegat nousevat esiin merkittävimpinä työn mielekkyyden taustalla olevina tekijöinä.

Työn monipuolisuus käy ilmi tarkasteltaessa isännöintityötä tekevien työajan jakautumista eri tehtäviin. Kontaktit asiakasyhtiöiden hallitusten, osakkaiden ja asukkaiden kanssa vievät eniten aikaa. Näiden kontaktien osuus kokonaistyöajasta on kuitenkin ainoastaan 28 %, mikä kertoo siitä, että työhön liittyy valtavasti muutakin. Myös muun muassa hallinnollisiin kokouksiin kuluu runsaasti aikaa (19 %), sillä ne työllistävät osallistumisen lisäksi myös valmistelun ja pöytäkirjojen teon muodossa.

Ala kaipaa lisää uusia tekijöitä

Asunto-osakeyhtiöiden määrä Suomessa on viime vuosina kasvanut vuosi vuodelta, mikä johtuu pääasiassa uudistuotannon määrästä ja kaupungistumisesta. Tällä hetkellä asunto-osakeyhtiöitä on kaupparekisterissä 91 568.

–  Vaikka asuinrakennusten uudistuotanto elää tällä hetkellä uusien aloitusten osalta jääkautta, ei tarve uusille asunnoille Suomen suurissa kasvavissa kaupungeissa ole katoamassa minnekään. Ennusteiden mukaan kaupungistuminen Suomessa jatkuu. Suuriin kaupunkeihin ja niiden läheisyyteen suuntaa uusia asukkaita niin muualta Suomesta kuin ulkomailtakin. Uusia isännöitäviä taloyhtiöitä syntyy jatkossakin., kommentoi Isännöintiliiton tietoasiantuntija Olli Rekonen.

Myös isännöinnin parissa työtä tekevät jakavat näkemyksen siitä, että töitä riittää jatkossakin. Isännöinnin ammattilaiset -tutkimuksen tuloksista selviää, että yli 90 % alalla työskentelevistä ammattilaisista pitää isännöintialan työllisyysnäkymiä hyvinä. Osuus on kasvanut tutkimuksen edellisestä toistosta vuonna 2020.

–  Erittäin hyvä työllisyysnäkymä kertoo tietenkin myös siitä, että alalle kaivataan uusia tekijöitä, kertoo Rekonen.

Moni alan ammattilainen on jäämässä lähivuosina eläkkeelle, joten työpaikkoja vapautuu runsaasti uusille halukkaille. Erityisesti nuoria kaivataan alalle lisää. Alan ammattilaiset ovat keskimäärin 50-vuotiaita. Joka neljäs on yli 57-vuotias.

Ansiotaso alalla vaihtelee riippuen työnkuvasta. Kaikkien työnkuvien osalta palkat ovat keskimäärin kuitenkin nousseet viime vuosien aikana. Isännöitsijän työtä tekevän mediaanivuosiansio on tällä hetkellä 49 800 euroa. Kuukausitasolla tämä tarkoittaa 4 150 euron tienestiä.

Tulevaisuuden isännöitsijöiltä tarvitaan uudenlaisia taitoja
Isännöinti tulee toimialana tulevaisuudessa eriytymään yhteiskunnan mukana. Eri puolilla Suomea tarvitaan jatkossa erityyppisiä isännöinnin työkalupakkeja. Kasvukeskuksissa täytyy keskittyä nykyistä enemmän monikielisen ja monikulttuurisen asumisen edistämiseen. Esimerkiksi Helsingissä tulee ennusteiden valossa olemaan yhä useampia taloyhtiöitä, joiden asukkaista merkittävä osa puhuu äidinkielenään muita kieliä kuin Suomea. Tällöin taloyhtiön viestinnässä voidaan tarvita suomen lisäksi englantia ja esimerkiksi kuvitusta asukkaiden ohjeistamiseen ja arjen ristiriitojen ennaltaehkäisyyn.

–  Laadukkaan isännöinnin kilpailuvalttina tällaisissa taloyhtiöissä on tulevaisuudessa osata avoimin mielin palvella erikielisiä ja eritaustaisia asiakkaita heidän tarvitsemallaan tavalla, Rekonen sanoo.

Kaukana suurista kaupungeista sijaitsevilla muuttotappiopaikkakunnilla taloyhtiöiden väki puolestaan ikääntyy ja vähenee. Näillä alueilla on yhä enemmän taloyhtiöitä, joissa pitäisi suurten peruskorjausten sijasta pohtia koko yhtiön alasajoa. Syrjäseuduilla korostuvat myös vanhenevan väestön tarpeet: tuen tarve kotona asumiselle, kotihoidon ja esteettömyyden tarve.

–  Muuttotappiopaikkakunnalla voi siis menestyä tulevaisuudessa sellainen isännöintiyritys, joka osaa palvella erityisen hyvin seniorien asumistarpeita ja hoitaa tarvittaessa myös taloyhtiön hallitun alasajon ja ohjaa osakkaat esimerkiksi yhteistyössä kunnan kanssa laadukkaan ARA-asumisen pariin, kertoo Rekonen.

Digitalisaatio ja uudet teknologiset ratkaisut taas vaikuttavat isännöintiin niin suurissa kaupungeissa kuin muuallakin Suomessa. Tulevaisuudessa isännöintialallakin tullaan hyödyntämään nykyistä enemmän esimerkiksi tekoälyä, asiakaspalvelurobotiikkaa ja ohjelmia, joilla luoda ennustavaa raportointia johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Isännöinnin työtä asiantuntijana teknologia ei kuitenkaan korvaa. Taloyhtiöissä tarvitaan jatkossakin henkilöä johtamaan, viestimään, selvittelemään ja ennen kaikkea kohtaamaan ihmiset ihmisenä. Työssä menestyminen vaatii tulevaisuudessa kuitenkin taitoa hyödyntää uudenlaisia teknologisia ratkaisuja.

– Jos haastava ja monipuolinen asiantuntijatyö taloyhtiömaailmassa kiinnostaa, nyt on oivallinen hetki hypätä isännöinnin kelkkaan. Kuten yhteiskunta laajemminkin, myös isännöintiala elää tällä hetkellä murroksessa. Uutta teknologiaa otetaan vauhdilla käyttöön ja taloyhtiöiden eriytyvät tarpeet tuovat jatkuvasti uusia pohdittavia kysymyksiä isännöintialan ammattilaisten ratkaistaviksi. Samaan aikaan isännöinti kuitenkin tarjoaa ihmiselle varsin vakaan työpaikan. Isännöintiä tarvitaan jatkuvasti suhdannetilanteesta riippumatta, kiteyttää Rekonen.

Tutkimus tehtiin kesän 2023 aikana ja vastaajia oli yli 500 isännöitsijää.

Lisätietoja ja tutkimusaineisto:
Isännönöinnin ammattilaiset 2023 >>
Isännöintiliiton toimialakatsaus 2023 >>Image attachmentImage attachment
Lataa lisää

UUTISIA