Pieksämäen
Isännöintitoimi Oy

Taloyhtiön sivut

Kirjaudu taloyhtiösi kotisivuille yllä olevasta linkistä. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia, tarvitset tunnistautumista varten pankki- tai mobiilitunnukset.

Paloturvallisuus

Tästä löytyy palovaroittimia koskevat lait – ja määräykset.
Huolehdi omalta osaltasi, että huoneistossasi on toimiva palovaroitin, jokaista alkavaa 60 m² kohti.
Esimerkiksi jos huoneistosi on 70 m² siellä tulee olla vähintään kaksi palovaroitinta.

Palovaroitinta koskevat lait ja määräykset
Ympäristöministeriö teki muutoksia rakennusten paloturvallisuutta koskeviin asetuksiin 1.2.2009. Tämän päivämäärän jälkeen kaikkien uudisasuntojen palovaroittimien tulee toimia verkkovirralla ja olla varmistettu paristolla. Vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja.
Palovaroittimien sijainti tulee suunnitella huolellisesti ja rakennusvaiheessa palovaroittimet asennetaan huoneistokohtaisesti.
Syy muutokseen oli se, että sähköverkossa toimivat palovaroittimet pysyvät toimintakuntoisina varmemmin kuin paristokäyttöiset. Määräys vähentää myös paristojätettä sekä ehkäisee putoamisvaaraa, joka syntyy paristonvaihtotilanteissa.
Näiden lisäksi palovaroittimien sijoittamisessa voidaan hyödyntää sähköalan ammattilaisten ammattitaitoa.

Yksi palovaroitin jokaista kerroksen 60 neliömetriä kohden
Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen (239/2009) palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta. Vuoden 2010 alusta tuli voimaan määräys, jonka mukaan asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 huoneneliötä kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin.
Samoin majoitus- ja hoitolaitosten majoitushuoneiden lisäksi myös yleiset tilat tulee varustaa palovaroittimella alkavaa 60 huoneneliötä kohden. Palovaroittimen toimintakunto on varmistettava säännöllisellä testauksella.

Palovaroittimien tekniset ominaisuudet
1.1.2010 alkaen myytävissä palovaroittimissa tulee olla merkittynä:
CE-merkintä liitetietoinaan mm. valmistuspäivämäärä tai eränumero sekä standardin numero EN 14604
Valmistajan suosittelema palovaroittimen uusimisajankohta
Ionisaatioon perustuvat eli radioaktiivista ainetta sisältävät palovaroittimet on merkittävä lisäksi säteilyturvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti
13.8.2005 (valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 852/2004) jälkeen palovaroittimissa on tullut olla merkintä siitä, ettei niitä saa hävittää talousjätteen mukana.

Lomakkeet

Osakkaan muutostyöilmoitus (pdf-lomake).

Lataa tästä pdf-muotoinen lomake omalle koneellesi. Täytä lomake, tulosta tai tallenna ja lähetä sähköpostilla isännöitsijälle.